Kend dig selv

Første skridt til at opnå en større grad af mental bæredygtighed i ens eget liv er at finde ud af hvordan dit helt personlige mentale økosystem er sat sammen.

Nogle har stærke knogler, nogle har svagt hjerte, nogle har en arvelig sygdom, nogle har tyndt hår… Vi er forskellige – og det gælder selvfølgelig også vores mentale udrustning. Vi er forskellige af temperament, af intelligens, af humør, af udholdenhed osv. Alt sammen er det med til at definere os som personer, med til at forme vores identitet – på godt og på ondt. Og med til at afgøre hvordan vi klarer os i forskellige miljøer.

På det fysiske område taler vi om allergier, blodtype-afhængig kost, stofskifte, forbrænding osv. som faktorer, der er med til at afgøre hvordan vi hver især kan leve sundt ved at finde en bæredygtig balance mellem hvad vi indtager og hvad vi udfører.
Ligedan kan det være relevant på det mentale område at blive mere bevidst om hvilke forudsætninger, man egentlig bygger på – hvilke ressourcer og hvilke svagheder man har.

Man kan selvfølgelig se på mennesket – se på sig selv – gennem mange forskellige briller. Her handler det i udgangspunktet om at prøve at tillade sig selv at være åben og realistisk. Altså ikke sætte sig selv i kasser og kategorier, eller bedømme og vurdere. Men udfra en grundindstilling om, at der er plads til alle slags mennesker, give sig selv lov til at mærke hvordan det faktisk føles indeni. Hvad trives jeg faktisk med? Hvad har jeg brug for, for at føle mig godt tilpas, i ro, i balance? Hvad får mig til at gå helt op i det røde felt? osv.

Det kan for eksempel være yderst gavnligt at afklare hvorvidt man er primært introvert eller ekstrovert. De fleste har nok en rimeligt klar fornemmelse af det – særligt når man befinder sig i yderpunkterne. Men da vores kultur har en så markant overbetoning og værdsættelse af det ekstroverte, kan det være en befrielse af se mere rationelt på fordelingen af kvaliteter. Hmm, jeg har det egentlig bedst, når jeg har tid til at mærke mig selv en halv times tid, før jeg skal snakke med andre.  Eller – hej, det giver mig altid vild energi at starte dagen med en hurtig runde, hvor jeg hører hvordan de andre har det. Osv.

Hvordan er din sensitivitet ? Høj, mellem eller lav ?
Hvordan er dit fokus i verden ? Horisontalt eller vertikalt ? (eller stræber du efter universalitet ?)
Hvor tætte er dine grænser ? Oplever du dig selv som letpåvirkelig, åben eller kritisk ?
Hvordan er dit selvværd ? Højt, mellem eller lavt ?
Hvordan er din energi ? Er du aktiv, skiftende eller passiv ?

Jo bedre du kender dig selv, des bedre kan du indrette din livsstil efter dig selv – i stedet for omvendt: prøve at tilpasse dig en kulturelt dikteret livsstil.
Det er klart, at der er vilkår som økonomi og familie, som du er nødt til at tilpasse dig. Men jo bedre du kender dig selv og din egen mentale bæredygtighed, des enklere vil det blive at opdage de knapper, der faktisk kan skrues på – de dele af din livsstil, der mere handler om uskrevne kulturelle regler og forventninger end om egentlige nødvendigheder. Og når det bliver synligt, er det først muligt at tage kvalificerede valg.
Det er muligt du så bliver grebet og kan se stadig flere tilsyneladende nødvendigheder opløse sig til overfladiske vaner, som du ligeså godt kan ændre eller slippe, så projektet mental bæredygtighed får en langt mere gennemgribende effekt på dit liv end du havde ventet.
Men så vil du måske opdage, at det betyder at du er blevet en del af en voksende global bevægelse, der arbejder for mental bæredygtighed på mange planer.