Big data / overvågning

 

No boundaries: Exfiltration of personal data by session-replay scripts

How Facebook figures out everyone you’ve ever met

Leder i Ingeniøren 19/1 2018

“Til maj træder EU’s nye persondataforordning i kraft. Loven strammer gevaldigt op på brug og håndtering af europæernes persondata, giver den enkelte større kontrol over egne personoplysninger og stiller skrappe krav om databeskyttelse i virksomheder og organisationer, der ligger inde med persondata.

Et helt nødvendigt og fornuftigt skridt i en udvikling, hvor stadigt mere af vores gøren og laden sætter digitale aftryk, som gemmes i bits og bytes overalt og konstant udfordrer privatlivets fred.

Så meget desto mere absurd er det, at den danske regering nu vil bruge selvsamme lov til at udvide offentlige myndigheders adgang til at bruge og samkøre vores persondata uden om både vores og vores politisk valgtes viden og indflydelse. I et sæt supplerende bestemmelser til Persondataforordningen foreslår justitsminister Søren Pape Poulsen, at de enkelte ressortministre – uden Folketingets indblanding – skal kunne tillade samkørsel af borgeres persondata fra forskellige offentlige myndigheder – uden pligt til at informere borgeren om det.

Vi risikerer et skred mod et kontrolbaseret samfund, hvor man med data og AI vil tjekke borgerne for en sikkerheds skyld og ikke bare, når der er begrundet mistanke om snyd. Hertil kommer, at den automatiserede sagsbehandling, som ønskes muliggjort med lovgivningen, kan føre til kafkaske tilfælde, hvor borgere får frataget ydelser uden at ane hvorfor.”

—-

Forget about Siri and Alexa – Speaker recognition technology gives the NSA the ability to identify you anywhere based on your voice, Snowden documents reveal.